WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Agapèviering

In het woonzorgcentrum waar ik werk, ga ik eens per maand voor in een oecumenische agapèviering. Ik heb de orde van dienst / liturgie van de viering zelf samengesteld. Mijn doel was een aansprekende viering te maken, dichtbij de mensen, waarin ook ritueel een grote plaats heeft, zodat er niet alleen iets te horen en te zingen is, maar ook iets te zien en te beleven. De kerkgangers moesten er aan wennen, maar nu zijn ze er enthousiast over en blij mee.

Als brood gebruik ik matzes. Het liefst zou ik de kerkgangers elkaar het brood laten (door)geven, maar dit bleek in het woonzorgcentrum niet te lukken omdat de mensen veelal niet meer zo beweeglijk zijn.

De agapèviering is vormgegeven rond het prachtige Agapèlied van Marijke de Bruijne op de mooie melodie van Eileen Silcocks. Voor de gesproken tekst heb ik uit verschillende bronnen geput.

Bronnen:

  • Agapèlied van Marijke de Bruijne met melodie van Eileen Silcocks uit Eva’s lied, nr 15, blz 38;
  • enkele teksten uit de beschrijving van een agapèviering door Joost Koopmans in De Roerom van februari 2008, www.deroerom.nl;
  • delen van de tekst van het lied Vrede voor jou, hierheen gekomen van Jan van Opbergen;
  • de tekst van 2 coupletten van Zoveel lagen kent de aarde uit Liederen voor de toekomst van Marijke de Bruijne, lied 39, blz 112;
  • delen van teksten van de website van Jan Simons Vitaberna, www.jansimons.nl.

DIENST VAN DE TAFEL – AGAPÈVIERING

TAFELGEBED

Goede God,
moge deze tafel van gemeenschap,
naar het voorbeeld van de agapè
– het vriendenmaal
van de eerste christenen –
voedsel bieden aan allen
die het nodig hebben.
Zegen ons samenzijn en
het voedsel dat we delen.

Licht en voedsel

Aansteken van de kaarsen

We steken kaarsen aan
als uitdrukking van ons geloof
dat Gods licht over ons en over deze tafel schijnt.

Klaarzetten van brood en honing

Om met elkaar te delen
en gemeenschap te vieren
zetten we dit voedsel klaar.

Met het brood delen we
een eerste levensbehoefte,
de basis van ons bestaan,
waarin we allemaal gelijk zijn.

In de honing proeven we
hoe zoet het leven kan zijn
als we omzien naar elkaar.
Brood en honing,
maaltijd van vreugde.

LIED

Maaltijd van vreugde, licht overgoten.
Stralend staat alles voor ons klaar,
zegenend groeten wij elkaar,
cirkel van mensen, tafelgenoten.

Zegen (wordt door allen hardop uitgesproken)

Laten we elkaar zegenend groeten
met de woorden:

Vrede voor jou hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.

Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein.

Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

LIED

Maaltijd van liefde, hier zijn we samen,
eten van wat de aarde geeft,
voelen de goedheid die hier leeft,
lichaam en geest, zij komen op adem.

Aarde

Goede God,
wij danken voor wat de aarde ons geeft.

Zoveel lagen kent de aarde,
rimpels van haar ouderdom,
die ons dragen al de jaren
dat wij leven op haar grond.

Als een tere, dunne nevel,
broos en kwetsbaar ligt haar huid,
vol van bloemen, vruchten, voedsel
die zich gul voor ons ontsluit.

LIED

Maaltijd van rust, vertel je verhalen,
luister naar wat je wordt verteld,
spreek van je vreugden, wat je kwelt,
zo kunnen wij Gods liefde vertalen.

Gebeden

Voor we gaan bidden, noemen we namen.
Als er nieuwkomers zijn in ons woonzorgcentrum
verwelkomen we ze.
Als er medebewoners overleden zijn,
herdenken we ze.
Iedereen die voor een speciale intentie wil bidden,
kan dat nu ook zeggen.

(Namen van nieuwkomers worden genoemd,
namen van overledenen worden genoemd
en er wordt een kaars voor ze aangestoken.)

Goede God,
biddend zijn wij verbonden met elkaar
en met de hele gemeenschap die ons woonzorgcentrum is.

We bidden voor wie ziek zijn, eenzaam zijn, verdriet hebben
om kracht, om troost, om mensen die hen nabij zijn.
We denken in het bijzonder aan de nieuwkomers,
dat zij zich onder ons thuis zullen voelen.
Ook gedenken we wie gestorven zijn,
dat zij mogen rusten in vrede. (Speciale intenties)

Goede God,
biddend zijn wij verbonden met elkaar
en met hen die zwoegen voor het dagelijks brood,
terwijl er velen zijn
die weinig of niets te eten hebben.
Help ons om werkelijk te delen.

Goede God,
biddend zijn wij verbonden met elkaar
en met hen die zoeken
naar wegen van verzoening en vrede.
Schenk ons de moed om
de grenzen van ons eigen gelijk te overschrijden
en ons te openen voor anderen.

Goede God,
biddend zijn wij verbonden met elkaar
en met de aarde.
Leer ons onze verbondenheid met
de aarde en alles wat erop leeft
te zien en te ervaren.

Goede God,
biddend zijn wij verbonden met elkaar.
Daarom delen we met elkaar wat ons bezighoudt
en leggen het aan u voor.

(Voorbede van de dag)

Goede God,
biddend zijn wij verbonden met elkaar.
Maak ons mild, opdat we elkaar begrijpen,
opdat we groeien in de vrede,
opdat we werkelijk met elkaar delen.
Amen.

LIED

Maaltijd van delen, laten we geven,
aandacht en warmte aan elkaar,
tijd en geduld, een stil gebaar,
woorden waarmee je voortkunt in 't leven.

Delen

Wij eten nu van dit brood
en proeven van de honing
als teken van onze verbondenheid met elkaar,
met alle mensen,
met de aarde,
en met God die ons dit alles gegeven heeft.

(We delen brood en honing. Als u wilt, kunt u erbij zeggen: “Het brood van het leven”.)

Afsluiting

LIED

Maaltijd van vrede, Gods Geest gaat komen.
Op lichte voeten komt Zij aan,
trekt met ons mee door ons bestaan
van alledag, bezielt onze dromen.