WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Lezing Op zoek naar (h)erkenning van vrouwen

In de serie "Geloven en..." van de RK federatie Vlietstreek hield ik in januari 2019 de lezing Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen.

Emile Verviers schreef de volgende samenvatting voor het Federatieblad ‘Kerk aan de Vliet’.

Op 9 januari 2019 hield Arine Benschop, pastor in huize Vredenburch in Rijswijk, een lezing over ‘Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen’. Zij zette uiteen dat we bij het lezen van Bijbelverhalen erop attent moeten zijn, dat zij stammen uit een cultuur waarin vooral mannen een rol speelden in het openbare leven en de taak van vrouwen, naast het huishouden, vaak slechts bestond uit het in stand houden van de status van haar man. Ze toonde aan de hand van een aantal voorbeelden aan, dat ook het vertalen en het uitleggen van de bijbel vaak vanuit die achtergrond gebeurden. Bijbelverhalen moeten we echter lezen om hun waarde; dus ook met aandacht voor degenen die er niet aan het woord komen, de stemlozen en achtergestelden. We moeten hen alsnog stem geven! Daarom is het goed, om telkens weer te proberen de oude, vertrouwde verhalen betekenis te geven vanuit een ander perspectief; dan vertellen we die verhalen werkelijk vérder en kunnen nieuwe inzichten gaan rijpen.

De tekst van de volledige lezing vindt u hier