WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Beelden van Jezus in de westerse kunst

Sinds de derde eeuw van de gewone jaartelling zijn er afbeeldingen van Jezus gemaakt. De afbeeldingen laten zien hoe er in de hoofdstroom van het westerse christendom over Jezus gedacht werd. Er blijkt gedurende de geschiedenis veel te veranderen aan het beeld van Jezus. Als we bij de afbeeldingen de tijd en de situatie in ogenschouw nemen, waarin ze gemaakt zijn, blijkt dat de beelden tonen wat de mensen toen bezighield en welk heil ze in het verlengde daarvan van Jezus verwachtten. Aan de hand van 20 afbeeldingen laat ik zien hoe en waarom het beeld van Jezus vanaf de eerste afbeeldingen tot nu veranderde.

Ik heb deze serie afbeeldingen al op veel verschillende manieren getoond. Afhankelijk van de doelgroep bied ik in overleg de vorm aan die het beste past, bijvoorbeeld

  • Een lezing van ongeveer anderhalf uur met een pauze en gelegenheid tot het stellen van vragen, geschikt voor grotere groepen.
  • Drie korte lezingen van ongeveer drie kwartier elk, geschikt voor groepen met een kortere aandachtsboog.
  • Drie bijeenkomsten van minimaal twee uur. Voor de pauze is het informatieve gedeelte. Na de pauze krijgen de deelnemers de gelegenheid naar aanleiding van een aantal vragen dieper op de betekenis - ook voor henzelf - van de afbeeldingen in te gaan.