WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Cursus Oog voor de aarde. Een oefening in kijken

Zoals ons wereldbeeld van invloed is op onze geloofsvoorstellingen, zo versterken geloofsvoorstellingen anderzijds ook een bepaald wereldbeeld. Als je je dat realiseert, kun je bewust zoeken naar godsbeelden en mensbeelden die goed zijn voor onze omgang met de aarde. De christelijke traditie leert dat het leven op aarde slechts een opstapje is naar het leven na de dood en ondergraaft daarmee het belang van de aarde en de natuur. Maar is dat de enige manier waarop de christelijke boodschap uitgelegd kan worden? Vanuit haar zorg om de aarde doet de theologe Sallie McFague een voorstel om anders naar de aarde en de natuur te gaan kijken. Want hoe we naar iets kijken, hoe we erover denken, bepaalt ook hoe we handelen ten opzichte ervan. We verdiepen ons in de cursus in de ideeën van Sallie McFague.

1 Inleiding
Een eerste kennismaking met de ideeën van Sallie McFague en een vooruitblik op de cursus.

2 Bezielde ruimte
In de Middeleeuwen was de ruimte bezield en was alles met alles verbonden. Op schilderijen zien we die relaties en Franciscus verwoordt in zijn zonnelied zijn verbondenheid met de natuur.

3 Het arrogante oog
Toen de ziel uit de ruimte verdween, werden relaties letterlijk en figuurlijk afstandelijk. De westerse mens bekijkt anderen en met name de natuur vanuit zichzelf als centrum.

4 Twee scheppingsverhalen
Genesis of de oerknal? Een oud en een nieuw scheppingsverhaal. Elk geven ze een beeld van onze relatie tot de aarde en de natuur. Maar welk beeld is goed voor de aarde?

5 Het lichaam van God
Als we ons God alleen kunnen voorstellen als geestelijk, zetten we daarmee lichamen en dus de hele natuur op het tweede plan. Sallie McFague stelt voor de wereld te zien als het lichaam van God.

6 Het liefhebbende oog
'Heb je naaste lief als jezelf'. Het liefhebbende oog kijkt naar de natuur en alles erin als naar de naaste, die net is als jezelf en toch heel verschillend.

7 Afsluitende bijeenkomst
We vieren onze verbondenheid met de aarde met een maaltijd.