WASTI

Cursussen rond Tekst Interpretatie

Cursus Geestkracht en daadkracht

Een pittige cursus van 10 bijeenkomsten waaruit eventueel een selectie gemaakt kan worden.

Wat geloven we, waar laten we ons door inspireren en hoe beïnvloedt dat hoe we in de wereld handelen? De traditie waarin we staan reikt elementen aan die ons inspireren. Uit andere bronnen voegen we zelf nieuwe zienswijzen toe. Dat alles samen leidt tot een voor ieder persoonlijke spiritualiteit om vanuit te leven. In deze cursus onderzoeken we verschillende denkbeelden die belangrijke invloed (kunnen) hebben op onze spiritualiteit. Tegelijkertijd zullen we ons steeds afvragen hoe dat wat ons inspireert zich uit in de manier waarop we handelen en in de keuzes die we daarin - bewust of onbewust - maken.

1 Geestkracht en daadkracht
Inleiding op het thema van de cursus. Over geestkracht, over daadkracht en over de relatie daartussen. Hoe beleven we zelf het verband tussen geestkracht en daadkracht?

2 Het koninkrijk Gods
Het visioen van het koninkrijk Gods is een belangrijke christelijke inspiratiebron dat oproept tot daadkracht. Wat betekent het visioen voor ons?

3 Nogmaals het koninkrijk Gods
Sharon Welch laat zien dat het visioen kan aanzetten tot daadkracht, maar ook tot afwachten. Hoe werkt dat bij ons?

4 God dichtbij of God ver weg (over transcendentie en immanentie)
Het beeld dat mensen van God hebben, speelt een belangrijke rol in hun spiritualiteit. Uitleg over verschillende godsbeelden en over de manier waarop ze ons denken beïnvloeden. Bij welk godsbeeld voelen we ons persoonlijk thuis?

5 Verdere vergelijking van transcendente en immanente godsbeelden
Aanhangers van transcendente godsbeelden en aanhangers van immanente godsbeelden verwijten elkaar dat hun godsbeeld niet kritisch genoeg staat ten opzichte van de werkelijkheid. Als voorbeeld bekijken we hoe Sharon Welch een immanent godsbeeld voorstelt en hoe ze tegelijkertijd de werkelijkheid waar nodig wil overstijgen.

6 Als God een vrouw is...
Onze traditie spreekt over God in mannelijke termen. Als we ons indenken dat God een vrouw is, verandert er ook veel aan ons beeld van de mensen en de wereld. Hoe ervaren wij het om over God als vrouw te denken?

7 Oud begrip, nieuwe invulling
De drievuldigheid is een centraal begrip in de traditie van het christendom. Het is een manier om iets over God uit te zeggen. Wat wil het eigenlijk zeggen en wat zegt het ons? Willen en kunnen we dat oude begrip nieuw leven inblazen?

8 Geloof dat bergen verzet
Het christelijk geloof is een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de techniek in de westerse wereld. Een goed voorbeeld van geestkracht die tot daadkracht leidt. Maar om wélke zegeningen van de techniek vraagt die geestkracht eigenlijk?

9 Allemaal dezelfde inspiratie?
"We geloven toch allemaal in dezelfde God?" Zo probeert men verschillen tussen gelov(ig)en vaak te overbruggen. Dat doet onrecht aan de grote diversiteit aan ervaringen van het goddelijke. Wat betekent het voor ons als het goddelijke veelvuldig is?

10 Afsluitende viering
Met materiaal uit de voorgaande bijeenkomsten vieren we samen de afsluiting van de cursus.